logo hoog 1

Vogel foto’s werden hier in april 2015 gemaakt door Jan Eijdenberg. Hij spotten 49 soorten. Voor meer prachtige vogelfoto’s ga naar zijn website www.eijdenberg.nl

 • De kleine bonte specht in onze olijfbomen.
  Kleine bonte specht.
 • Iberische klapekster.
 • De steenuil in de grote kurkeik.
  Steenuil.
 • Vink.
 • Vogelspotten direct vanuit het huisje
  Boomkruiper.
 • Roodborsttapuit.
 • De boomklever voor het keukenraan van No Campo.
  De boomklever direct voor het keukenraam.
 • Blauwe ekster.
 • Gekraagde roodstaart.

vogels spotten

De Alentejo is een vogelgebied in opkomst. Door de ligging aan de westkust is de streek gedurende het gehele jaar een prachtige plek om te vogelen. Zo zijn in en om de lagune van Santo André, op 20 minuten rijden van No Campo, vogels te spotten als de zwarte ibis, purperkoet, krooneend, visarend, blauwe rotslijster en dwergarend.
Op een uur rijden vanaf ons huisje liggen de ‘plains’ het binnenland van de Alentejo waar de grote- en de kleine trap, zwartbuikzandhoen, steenarend, Spaanse keizerarend, vale gier, rode wouw (in de winter) en monniksgier het gehele jaar aanwezig zijn.
De kliffen bij Sines zijn bijzonder geschikt om de Jan van Gent, de geelpootmeeuw, zwartkopmeeuwen en soms de vale pijlstormvogel.

We vertellen graag waar de grote trap te spotten is, waar wij ze zagen.

Enkele soorten bij ons te zien:

Bijeneter
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Buizerd
Citroenkanarie
Gele Kwikstaart
Grauwe Gors
Groenling
Groenvink
Grote Bonte Specht
Hop
Huismus
Iberische kwikstaart
Klapekster
Kleine Bonte Specht
Koekoek
Koereiger
Koolmees
Leeuwerik
Kuifmees
Merel
Nachtegaal
Ooievaar
Paapje
Pimpelmees
Putter
Roodborstje
Roodborsttapuit
Steenuil
Stern
Strandplevier
Tapuit
Tortel
Vink
Wielewaal
Zilverplevier
Zwarte Roodstaart
Zwartkopje

Vogelexcursies in Nederland
www.birdsnetherlands.nl

Maarten Zorgdrager student uit Zaandam, schreef voor ons onderstaand verslag, na een vakantie op no campo.

Mei 2007

Het vakantiehuisje No Campo ligt in een oase van rust, tussen de kurkeiken en olijfbomen.
Er is volop van de natuur te genieten, zo zijn er wilde zwijnen, vele vogelsoorten, hagedissen, insecten en vlinders te zien.
Hieronder een beschrijving van een selectie van de vele vogels die in het gebied voorkomen:
De prachtig geelgekleurde wielewaal (Oriolus oriolus) broedt ook in het dalletje van kurkeiken waarover het huisje uitkijkt en laat zich vaak mooi zien.
De roodkopklauwier (Lanius senator) broedt vlakbij het huisje en is het gehele voorjaar en zomer te zien. De roodkopklauwier is te herkennen aan een donkerrood gekleurde kop en veel zwart/wit in de vleugels.

De koekoek (Cuculus canorus) laat zich elke dag horen, en “broedt” ook in de buurt van de kurkboomgaard. Dit doet hij door zijn ei in het nest van een andere vogel te leggen zodat die denkt dat het zijn eigen ei is en het vervolgens uitbroedt en te eten geeft
Verder komt de zwarte spreeuw (Sturnus unicolor) overal in het gebied voor, deze heeft dezelfde afmetingen als de spreeuw in Nederland, maar is geheel zwart.
Aan het begin van het onverharde pad naar No Campo is de steenuil (Athene noctua) vaak op de stapels kurkschors te zien, deze uil is vooral overdag actief.
’s Avonds is vanaf het terrasje van het huisje het ‘HOEoehoeh’ van de bosuil (Bubo bubo) te horen.

hop
zwaluw